Üyelik Girişi eğer ilk gelişiniz ise, Üye Olunuz!
Selam5 %100 ücretsiz arkadaşlık sitesi
REKLAM KODU
>  Anasayfa > Makaleler > islam > Müta nikahı hakkında, müta nikahı harammıdır? islamda müta nikahının yeri nedir?


Müta nikahı hakkında, müta nikahı harammıdır? islamda müta nikahının yeri nedir?
Tarih 07/03/2013 23:53 Yazar onur Okuyanlar 1491   Sayfa Numarası 6375
Print Pdf RSS
Müta Nikahı hakkında, müta nikahı harammıdır? islamda Müta Nikahının Yeri Nedir?

Dinimizde müta nikahı var mı?

Müta nikahı dört mezhepte de haramdır. Müta nikahı şahitsiz olarak bir kadına belli para verip belli zaman için beraber yaşamayı sözleşmek demektir. Müta nikahının haram olduğunda bütün âlimlerin sözbirliği bulunduğu Mizan-ül-kübra’da ve İbni Âbidin’de yazılıdır.

İmam-ı Taberani bildiriyor ki:

Abdullah ibni Abbas (Müta nikahı önce helal idi. Fakat (Analarınız size haramdır) mealindeki âyet-i kerime geldikten sonra haram edildi. Müminun suresinin (Ancak zevceleriniz ve sahip olduğunuz cariyeleriniz helaldir) mealindeki âyet-i kerimesi müta nikahının haram edildiğini kuvvetle bildiriyor. Çünkü bu âyetten yalnız zevcelerin ve cariyelerin helal olup başkalarının haram olduğu anlaşılmaktadır) demiştir.

Müta nikahının haram olduğunu Hazret-i Ali de içinde olmak üzere birçok Sahabi-yi kiram bildirmiştir. Buhariyi şerif kitabında (Hazret-i Ali Abdullah ibni Abbas’a Resulullah Hayber gazasında müta nikahını ve eşek eti yemesini yasak etti buyurmuştur) yazılıdır. Bundan başka (Müslim-i şerif) kitabında ve İbni Mace’nin kitabında Peygamber efendimizin (Ey müslümanlar! Kadınlar ile müta nikahı yapmanıza izin vermiştim. Fakat şimdi bunu Allahü teâlâ haram etti. Kimin yanında böyle kadın varsa onu salıversin ve ona vermiş olduğu malı geri almasın!) buyurduğu yazılıdır.

Bütün tefsirler ve fıkıh kitapları diyor ki Nisa suresi 24.âyetinin (İstimta’ ettiğiniz kadınların ücretini veriniz) meal-i âlisi müta nikahı için değildir. Nikahtaki mehr parasını vermek içindir. Mesela (Beydavi tefsiri) ve bunun hâşiyesi (Şeyhzade tefsiri) ikinci cilt 26. sayfada yukarıdaki âyetin tefsirinde buyuruyor ki:

(Bu âyet-i kerime sahih olan nikahı bildirmektedir. Müta nikahının mubah olmasını göstermiyor. Nitekim mehr parasını emrediyor. Müta nikahı önce mubah olmuştu. Sonra yasak edildi. İslamiyet’te belli bir zaman için nikah yapmak yoktur.

2) İbni Sebeciler Müta (yani avrat kiralamak) helaldi Ömer bunu kendi ictihadı ile yasak etti. Ömer avrat kiralamayı yasak etmeseydi pek az kişi zina ederdi diyorlar.

Mütayı Hazret-i Ömer yasak etmedi Resulullahın yasak ettiğini Onun yasakladığı şeyi yaptırmayacağını söyledi. Eshab-ı kiramın hepsi halifenin bu sözünü destekledi. Hiçbiri buna muhalefet etmedi ve icma hasıl oldu. Şimdi mütanın ne olduğuna dinimizdeki yerine bakalım:

Müta dört mezhepte de haramdır bâtıldır. Müta şahitsiz olarak bir kadına belli para verip belli zaman için [mesela bir saat bir gün on sene] beraber yaşamayı sözleşmek demektir. Mütanın haram olduğunu bütün Ehl-i sünnet âlimleri icma ile bildirdi. (Mizan-ül-kübra İbni Abidin)

Mütanın haram edildiğini bildiren hadis-i şerif Buhari Müslim Tirmizi ve Muvatta’da yazılıdır. Bunu haber verenlerden biri de Hazret-i Ali’dir. İbni Sebecilerin müta için Hazret-i Ömer’in ictihadı demeleri de çok yanlıştır. Çünkü Eshab-ı kiramdan hiçbiri buna muhalefet etmedi ve icma hasıl oldu. Fetava-yi Hindiyye’de diyor ki: (Ücret karşılığı zina yapan fahişeye [genel evdeki kadına] İmam-ı a’zama göre had vurulmaz. İkisi de şiddetli tazir olunur ve tevbe edinceye kadar hapis olunur. İmameyne göre ikisine de had cezası yapılır. Müta yapana da fahişe gibi had vurulmaz.) Fakat zinanın had cezası yapılmayan kısımları da haramdır. (Berika)

Tefsir ve fıkıh kitapları diyor ki: Nisa suresinin (İstimta ettiğiniz kadınların ücretini verin) mealindeki 24. âyeti müta için değil nikahtaki mehir parasını vermek içindir. Beydavi tefsiri bu âyeti açıklarken buyuruyor ki: (Bu âyet sahih olan nikahı bildiriyor mütayı bildirmiyor. Mehir parasını emrediyor. Müta önce mubahtı sonra yasak edildi.) [Şeyhzade tefsiri c.2 s.26]

Büyük âlim Burhaneddin-i Mergınani’nin Hidaye kitabının şerhi olan İnaye kitabında Mevlana Ekmelüddin buyuruyor ki: Müta bâtıldır. Abdullah ibni Abbasın bildirdiği gibi müta önceleri mubah idi. Fakat hadis-i şerif ile bunun yasak edildiğini Eshab-ı kiram söz birliği ile bildirmektedir. Muhammed ibni Hanefiye dedi ki: (Babam imam-ı Ali buyurdu ki Hayber kalesi alındığı gün Resulullah mütayı yasakladı. Eshab-ı kiramdan Rebi bin Meysere buyuruyor ki: “Hayber’i feth ettiğimiz gün Resulullah mütayı üç gün helal etti. Ben amcamla bir kadının kapısına geldik. Gayr-i müslim bir kadın kapıya çıktı beni içeri aldı. O gece orada kaldım. Sabah olunca Resulullahın sokaklarda (Ey Müslümanlar Resulullah müta nikahını yasak etti) diye ilan ettirdiğini duydum. Hepimiz mütadan vazgeçtik.”

Resulullah hayatta iken mütayı yasak ettiğini Eshab-ı kiram icma ile bildirmektedir. İcma âyeti ve hadisi değiştirmez âyetin ve hadisin değiştirildiğini haber verir.

Cabir bin Zeyd diyor ki: Abdullah İbni Abbas da ölmeden önce mütanın yasak edildiğini söyledi. Böylece icma hasıl oldu. İmam-ı Malik Muvatta’da Hazret-i Ali’nin bildirdiği hadis-i şerifi yazmaktadır. Hazret-i Ali buyurdu ki: (Hayber kalesini aldığımız gün Resulullah eşek eti ile mütayı yasak etti.) [İnaye s. 231]

İbni Mace’nin bildirdiği hadis-i şerifte Hazret-i Ömer’in (Fahr-i alem mütayı üç kere helal üç kere de haram etti. Vallahi evli birinin müta yaptığını işitirsem onu recm eder İslamiyet’in emrini yerine getiririm) demesi mütayı Hazret-i Ömer’in yasak ettiğini değil Resulullahın yasak ettiğini Onun yasakladığı şeyi yaptırmayacağını gösteriyor. Eshab-ı kiramın hepsi halifenin bu sözünü destekledi. İbni Abbas hariç hiç kimse tarafından itiraz olunmaması da bunun önceden yasak edilmiş olduğunu herkesin bildiğini göstermektedir. Hazret-i Ali Abdullah ibni Abbas’a (Sen yanılıyorsun Fahr-i alem mütayı yasak etti) dedi. İmam-ı Ali’nin bu sözü üzerine İbni Abbas da sözünden dönmüş mütanın sonradan haram edildiğini söylemiştir. (Buhari)
Google'da sayfamıza destek olmak için (G+1) tuşuna basınız.

Tags - Face Twi
Yorum Yok, İlk Yorum Ekleyen Siz olun!
Arama
 
.