Üyelik Girişi eğer ilk gelişiniz ise, Üye Olunuz!
Selam5 %100 ücretsiz arkadaşlık sitesi
REKLAM KODU
>  Anasayfa > Makaleler > İngilizce > İngilizce Kelimeler > İngilizce sınıfta kullanılan kelimeler


İngilizce sınıfta kullanılan kelimeler
Tarih 07/03/2013 20:10 Yazar Onur Okuyanlar 13540   Sayfa Numarası 472
Print Pdf RSS
İngilizce sınıfta kullanabililecek kelimeler;

Okulda, sınıfınızda hem öğrenciler hemde öğretmenler için ingilizce sınıfta ifade kelimeleri.

INSTRUCTIONS / TALİMATLAR:
Listen /lisın/ : dinle
Look /luk/ : bak
Come here /kam hiı/ : buraya gel
Open your books /opın yur buks/ : kitaplarınızı açın
Close your books /kloz yur buks/ : kitaplarınızı kapatın
Repeat after me /ripit aftır mi/ : Benden sonra tekrar edin
Read the text silently /rid di tekst saylıntli/ : metni sessizce okuyun
Work in pairs /wırk in peyrz/ : ikili gruplar halinde çalışın
Do your homework /dı yur homwırk/ : ödevinizi yapın
Read a lot /rid ı lat/ : çok okuyun
Learn this by heart /lırn dis bay hart/ : bunu ezberleyin
Copy this into your notebooks /kopi dis intu yur notbuks/ : bunu defterinize kopyalayın
Fill in the blanks /fil in di blenks/ : boşlukları doldurun
Ask a question /ask ı kwesçın/ : bir soru sorun
Answer the question /ensır di kwesçın/ : soruyu cevaplayın
Look at the board /luk et di bord/ : tahtaya bakın
Don�t read, listen to me /dont rid lisen tı mi/ : okumayın, beni dinleyin
Practice a lot /prektis ı lat/ : çok uygulama yapın
Revise your notes /rivayz yur nots/ : notlarınızı gözden geçirin

DICIPLINE /DİSİPLİN:
Be quiet, please /bi kvayit, pliz/ : lütfen sessiz olun
Don't talk, please /dont tolk, pliz/ : lütfen konuşmayın
Speak English /spik ingliş/ : ingilizce konuş
Stand up /stend ap/ : ayağa kalk
Sit down /sit dawn/ : otur
Put your fingers up /put yur fingırz up/ : parmaklarınızı kaldırın
Put your fingers down /put yur fingırz davn/ : parmaklarınızı indirin
No talking /no tolkin/ : konuşmak yok
Sit back /sit bek/ : sırtınızı dayayıp oturun
Close the window /kloz di vindov : pencereyi kapatın
Don�t run in the class /dont ran in di klas/ : sınıfta koşmayın
Don�t miss classes /dont mis clasiz/ : dersleri kaçırmayın
Don�t be late for school /dont bi leyt fır skul/ : okula geç kaymayın

FEEDBACK AND ENCOURAGEMENT / GERİDÖNÜT VE TEŞVİK ETME:
excellent /eksılınt/ : mükemmel
perfect /perfect/ : kusursuz
good /gud/ : iyi
very good /veri gud/ : çok iyi
well done /vel dan/ : aferin
Thank you /thenk yu/ : teşekkür ederim
You're welcome /yur velkım/ : bişey değil
Try again /tray ıgen/ : tekrar deneGoogle'da sayfamıza destek olmak için (G+1) tuşuna basınız.

Tags - Face Twi
Yorum Yok, İlk Yorum Ekleyen Siz olun!
Arama
 
.