Üyelik Girişi eğer ilk gelişiniz ise, Üye Olunuz!
Selam5 %100 ücretsiz arkadaşlık sitesi
REKLAM OLARAK GÖZÜKECEK KOD
>  Anasayfa > Makaleler > Egitim > Çocuk Bahçesi > Okul öncesi amaç ve kazanımlar hakkında bilgi


Okul öncesi amaç ve kazanımlar hakkında bilgi
Tarih 08/03/2013 10:39 Yazar Onur Okuyanlar 878   Sayfa Numarası 10423
Print Pdf RSS
Okul öncesi amaç ve kazanımlar hakkında bilgi;

Okul öncesi eğitim programı beş gelişim alanına yönelik oluşturulmuş amaç ve kazanımları kapsar.

Amaç ve kazanımlar eğitimcinin günlük planlarını hazırlarken bir dayanak oluşturur eğitimciyi yönlendirir.

Bu sayede tüm gelişim alanlarına yönelik amaç ve kazanımlara program içinde dengeli bir şekilde yer verilir. Çocukların ilköğretime hazır başlamaları hedeflenir.PSİKOMOTOR ALAN

Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanımlar


1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar
2. Değişik yönlere yuvarlanır
3. Değişik yönlere uzanır
4. Sözel yönergelere uygun olark yürür
5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar
6. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider
7. Belirli bir yüksekliğe çıkar
8. Belirli bir yüksekliğe tırmanır
9. Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner
10. Belirli bir yükseklikten atlar
11. Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar
12. Pedal çevirme hareketini yapar
13. Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar
14. Atılan nesneleri yakalar
15. Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanımlar

1. Küçük nesneleri toplar
2. Nesneleri kaptan kapa boşaltır
3. Nesneleri üst üste/yanyana/iç içe dizer
4. Nesneleri takar
5. Nesneleri çıkarır
6. Nesneleri ipe v.b. Dizer
7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır
8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir
9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar
10. Yönergeye uygun çizgiler çizer
11. Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer
12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar
13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser
14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır
15. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar

Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri
yapabilme


Kazanımlar

1. Farklı ağırlıktaki nesneleri iter
2. Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker
3. Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır
4. Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür
5. Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider

Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri
yapabilme


Kazanımlar

1. Nesneleri kopartır/yırtar
2. Nesneleri sıkar
3. Nesneleri çeker/gerer
4. Malzemelere elleriyle şekil verir
5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir

Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanımlar

1. Farklı zeminler üzerinde yürür
2. Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür
3. Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur
4. Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar
5. Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider
6. Çift ayakla ileri/geri sıçrar

SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 1. Kendini tanıyabilme

Kazanımlar
1. Fiziksel özelliklerini söyler
2. Belli başlı duygusal özelliklerini söyler

Amaç 2. Duygularını fark edebilme

Kazanımlar

1. Duygularını söyler
2. Duygularının nedenlerini açıklar
3. Duygularının sonuçlarını açıklar
4. Duygularını müzik, dans, drama v.b. Yollarla ifade eder

Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme

Kazanımlar

1. Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar
2. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır
3. Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar

Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme

Kazanımlar

1. Kendiliğinden bir işe başlar
2. Başladığı işi bitirme çabası gösterir

Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme

Kazanımlar

1. Başkalarının duygularını ifade eder
2. Başkalarının duygularını paylaşır
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
1. Kendiliğinden iletişimi başlatır
2. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır
3. Grupta sorumluluk almaya istekli olur
4. Aldığı sorumluluğu yerine getirir
5. Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir
6. Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır
7. Gerektiğinde lideri izler
8. Gerektiğinde liderliği üstlenir
9. Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar
10. Grup etkinliklerinin kurallarına uyar
11. Gerekli durumlarda kararlılık gösterir


Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme

Kazanımlar

1. Hata yapabileceğini kabul eder
2. Kendi hatalarını söyler
3. Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar
4. Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder
5. Başkalarının hata yapabileceğini kabul eder

Amaç 8. Farklılıklara saygı gösterebilme

Kazanımlar

1. Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder
2. Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder

Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme

Kazanımlar
1. Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır
2. Günlük yaşamdaki kurallara uyar
3. Canlıların yaşama hakkına özen gösterir
4. Canlıların bakımını üstlenir ve korur
5. Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açılar
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
1. Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler
2. Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler
3. Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar
4. Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler

Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme

Kazanımlar
1. Estetik bedensel hareketlerle yürür/dans eder
2. Özgün şiir, öykü, şarkı v.b. söyler
3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar
4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar
5. Çeşitli materyaller kullanarak ritm oluşturur
6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur
7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar
8. Sunularında hayali/gerçek nesneler kullanır
Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme

Kazanımlar

1. Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler
2. Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar
3. Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır
Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme

Kazanımlar
1. Çevresinde gördüğü güzel/rahatsız edici durumları söyler
2. Çevre sorunlar ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir
3. Çevresini farklı biçimlerde düzenler
Amaç 14. Sanat etkinliklerinin estetik özelliklerini fark edebilme

Kazanımlar
1. Sanat eserlerinin özelliklerini söyler
2. Sanat eserleri hakkındaki duygularını açıklar

Amaç15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme

Kazanımlar
1. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır
2. Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirirGoogle'da sayfamıza destek olmak için (G+1) tuşuna basınız.

Tags - Face Twi
Yorum Yok, İlk Yorum Ekleyen Siz olun!
Arama
Takvim
Mayıs 2020
P S Ç P C C P
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
.