Üyelik Girişi eğer ilk gelişiniz ise, Üye Olunuz!
 %100 Ücretsiz Türkiye'nin Ansiklopedi Bilgi Sitesine Hoşgeldiniz. Amacımız Kaliteli ve Tarafsız Türkçe Bilgi yi farklı iletişim teknolojileri araçları kullanarak ücretsiz iletmektir. AyBilgi 2012 yılında kurulmuş olup, internetteki en eski türkçe ansiklopedi sitesidir.
>  Anasayfa > Makaleler > Yabancı Diller > Fransızca > Fransızca dilbilgisi (grammer ) isimlerde tanımlık


Fransızca dilbilgisi (grammer ) isimlerde tanımlık
Tarih 07/03/2013 00:20 Yazar Onur Okuyanlar 3650   Sayfa Numarası 4618
Print Pdf RSS

FRANSIZCADA TANIMLIK

Fransızca’da isimlerin önüne gelen ve ismin cinsiyeti (eril,dişil) sayısı (tekil,çoğul) belirten sözcüklere tanımlık(article) denir. Tanımlıklar belirli ve belirsiz tanımlık olarak ikiye ayrılır. Eril ( masculin) le ( belirli article) un ( belirsiz article) alır. Dişil ( feminin ) la (belirli article) une ( belirsiz article) alır.



 

Belirli Tanımlık: le, la ve les ismin belirttiği varlığın bilindiğini gösterir. Çogul durumda gerek dişil veya eril olsun her iki durumda da ‘les’ kullanılır. İsmin ilk harfi  sesli yada sessiz olan ‘h’ harfi varsa  l’ diye yazılır.

 

 Örnek: le art (sanat) = l’art  diye yazılır  çogul hali l’arts 

Belirsiz Tanımlık: un , une des ismin belirtiği varlık bilinmediğini gösterir. Çogul durumda gerek dişil veya eril olsun her iki durumda da ‘des’ kullanılır. 

 

Belirli Tanımlık

Belirsiz Tanımlık

Eril (masculin)

Le

Un

Dişil ( feminin)

La

Une

Çoğul (pluriel)

Les

Des

 

 

 

 

 

 

 

Cinsiyetin belirlenmesine ilişkin kurallar                                           

1-) Ağaç isimleri eril (masculin), meyve isimleri dişildir( feminin)

    Un pommier ( elma ağacı)       une pomme ( elma)

 2-) Sonu ‘–e’ ile biten ülke isimleri dişildir ( f) sonunda ‘-e’ olmayanlar erildir (m)

    La Turquie                             Le Canada

 3-) Eskiden sadece erkeklerin çalıştığı meslekler erildir (m).

   Le professeur ( öğretmen)       Le juge (yargıç)

 4-) Sonu ‘ –age , -ail, -ard, -eau, -isme, -ment, -ron ‘ ile biten isimler istisnalar durumunda erildir (m).

   Le courage (cesaret),  le travail ( çalışma),  le brouillard (sis),  le chateau ( şato )

   Le nationalisme ( ulusculuk),  le complement (tümleç) moucheron ( sinek )

İstisnalar: la page (sayfa),  le plage ( plaj),  l’image ( görüntü) la cage ( korunak ), 

La rage ( ırk)

 5-) Ölçü birimleri erildir. (m)

   Un métre ( metre)  Un litre ( litre)  Un kilo ( kilo )

 6-) Cümle sonunda aynı ünsüz harfin çift kullanımı arkasından  ‘-e’ harfi gelen kelimeler istisnalar dışında dişildir (f)

    La ville ( şehir ), la dette ( borç ),  la vedette ( aday )

İstisnalar: le squelette (iskelet) , le télégramme ( telgraf ) gibi

 7-) Sonu ‘ –sion, -tion, -ence, -rie ’ ile biten kelimeler istisnalar dışında dişildir (f)

     La télévision ( televizyon), la déclaration (duyuru), une ésricerie ( bakkal)

     La conférense ( konferans)

İstisnalar: le silence ( sessizlik)

 8-) Sonu ‘ –é , -ée , -té’ ile biten kelimeler istisnalar dışında dişildir (f)

     La société ( toplum ),  la mosquée (cami ),  la liberté ( özgürlük)

İstisnalar: le lycée (lise),  le musée (müze) le coté (kenar)

 9-) Sonu ‘ – eur, -esse, -isse’ ile biten kelimeler istisalr dışında dişildir(f)

     La profondeur ( derinlik),  la jeunesse ( gençlik),  la jaunisse ( sarılık )

İstisnalar: la bonheur ( iyilik ), l’ honneur ( gurur )

 10-) Sonu ‘-ure’ ile biten kelimeler istisalar dışında dişildir (f)

     La blessure ( yara), la litérature (edebiyat)

11-) Sonu ‘ –tude’ ile biten kelimeler istisnalar dışında dişildir (f)

     La solitude ( yalnızlık),  l’ inquiétude ( endişe)

 12-) Renk bildiren isimler erildir (m)

     Le blue ( mavi ), le noir ( siyah ),  le blanc ( beyaz )

 13-) maden adları erildir (m)

     Le fer ( demir ) le cuivre ( bakır)

 14-) Gün, ay, mevsim, yön adları, rüzgar adları, rakamlar, harfler, müzik notaları,sıfat

mastarlardan oluşan değişmez isimler genelde erildir (m)

     le samadi ( cumartesi) le lundi (pazartesi) le mardi ( Salı )

     le janvier ( ocak) le mars ( mart) le avril ( nisan )

     le printemps ( ilkbahar ) le lété ( yaz ),  l’automme ( sonbahar ) l’hiver ( kış)

 15-) Hastalık ve bilim isimleri genelde dişildir (f)

    La grippe ( grip),  la chimie ( kimya ), la biologie ( biyoloji)

FRANSIZCA’DA ERİL İSMİN DİŞİLE CEVRİLMESİ

 1-) Genellikle eril (m) ismin sonuna eklenen ve seslendirilmeyen ‘-e’ ile dişile (f) dönüş sağlanır ve böylece kendinden önceki ünsüzün okunmasını sağlar.

     Un ami (m)  ( arkadaş )  Une amie (f)  Un cousin  (m) (kuzen )  Une cousine (f)

 2-) Sonu ‘-er’ ile biten eril isimlerin dişil olurken ‘-ére’ ekini alır.

     Un berger (m)   Une bergére (f)    Un fermier (m)   Une fermiére (f)

 3-) Sonu ‘-n’ ile biten eril isimlerin dişil olurken  ‘-nne’ ekini alır.

     Un paysan (m)   Une paysanne (f)    Un chien (m) ( köpek) Une chienne (f)

 4-) Sonu ‘-eur, ile biten –euse   -teur ile biten  -trica’  olur.

     Un fumeur (m)    Une fumeuse (f)   Une desinateur  (m)   Une desinatrice (f)

 5-) Sonu ‘-e’ ile biten kimi isimler dişil olurken ‘-esse’ alır.

     Un  ane  (m)  Une anesse  (f)        Un conte (m)    Une contesse (f)

 

İSMİ ÇOGUL YAPMA

Türkçe’de isimler sonlarına ‘-ler,-lar’ eki getirilerek çogul yapılır. Fransızca da ise genellikle (-s) eki getirilerek yapılır.

Not: Le ve La tarif harflerinin çogulu Les,   Une ve Un ise Des dir.

 

 

Örnek: un chat   ===  des chats                          le chat === les chats

 

1-) Sonu ‘-ou’ ile biten 7 isim ‘x’ eklenerek çoğul yapılır.

      Bijou   Coillou   Chou    Genou     Hibou   Pou   Joujou

 2-) Sözcük ‘au’ ‘eu’ veya  ‘eau’ ile bitiyorsa çoğul yaparken ‘-s’ eki yerine ‘x’ konur.

      Un  bateau === des beteaux     

      Un noyau==== des noyaux( çekirdek)

      Un jeu=== des jeux ( oyun)

3-) Sözcük ‘al’ ile bitiyorsa çoğul yaparken sonu ‘aux’ olarak değistirilir

      Un cheval=== des chevoux ( at)

      Un travail=== des travoux (iş)

 4-) Sonu  ‘-ail’ ile biten isimler istisnalar dışında ‘-s’  eki getirilerek çogul yapılır. İstisnalara ‘aux’ eki getirilir.

     Un detail=== des details

İstisnalar: Bail  Corail  Email Travail  Vitrail  Souprial Ventail

 

5-) Sonu ‘ –s, -x,-z’ ile biten  isimler çoğul durumunda ek almazlar.

      Un souris === des souris

      Le riz=== les riz

      Le prix=== les prix

 6-) Kimi isimler çoğul durumda bütünüyle değisir.

      Un oeil=== des yeux

       Le ciel=== les cieux

 7-) Toplulukları anlatan isimler cins isimler gibi çogul yapılır.

      Un Turc=== des Turcs

       Une Bretonne=== des Bretonnes

 8-) Aile isimleri degişikliğe ugramadan çoğul olurlar.

       Les Dupont

 9-) Kimi isimlerin çoğul durumunda sesletimi değisir.

      Un oeuf=== des boeufs

       Un os=== de sos

 11-) Kimi özel isimler çogul kullanılır.

        Les Antilles

        Les Balkans




Google'da sayfamıza destek olmak için (G+1) tuşuna basınız.

Tags - Face Twi
Yorum Yok, İlk Yorum Ekleyen Siz olun!
Arama

Bilgi Mesajı

Dünya'nın en iyi arkadaşlık ve sosyal ağına ücretsiz GOLD ÜYELİK KAZANDINIZ.

Yeni insanlar ile tanışmak, müzik dinlemek, video ve fotoğraf paylaşıp aynı zamanda görüntülü sohbet etmek istiyorsanız, Buraya Tıklayarak sayfamızı ziyaret ediniz.