Üyelik Girişi eğer ilk gelişiniz ise, Üye Olunuz!
REKLAM KODU
>  Anasayfa > Makaleler > Çiçek ve bitkiler > Çilek hakkında genel bilgi


Çilek hakkında genel bilgi
Tarih 07/03/2013 10:04 Yazar Onur Okuyanlar 1784   Sayfa Numarası 4025
Print Pdf RSS
Çilek Fragaria, gülgiller Rosaceae familyası içinde yer alan bir bitki cinsi ve bu cins içinde yer alan türlerin meyvelerinin ortak adıdır Dünyada, adlandırılmış 20den fazla çilek, türü vardır ayrıca, çeşitli melezler ve kültivarlar da bulunur. dünya çapında ticari olarak en çok yetiştirilen çilekler, bahçe çileği olarak adlandırılan Fragaria × ananassa melezinin kültivarlarıdır

 

çilekler değerli c vitamini kaynaklarıdır türler çilek türlerini, içerdikleri kromozom sayılarına göre sınıflandırmak olasıdır. Farklı 7 kromozomdan oluşan temel bir set tüm türlerde ortak olarak bulunurken, farklı türler farklı poliploitlik temel bir kromozom takımını çoklu sayıda içerme durumu gösterirler

diploit türlerde 2 takım 2n, toplam 14 kromozom vardır tetraploit türlerde 4n, hekzaploit türlerde 6n, oktoploit türlerde 8n ve dekaploit türlerde de 10n kromozom bulunur.

istisnaları olsa da kabaca, daha çok kromozom içeren çilek türlerinin daha dayanıklı olduğundan ve hem bitki, hem de meyve olarak daha büyük geliştiğinden bahsedilebilir.

çeşitli başka Fragaria türleri de önerilmiştir ve bunların bazıları, günümüzde, yukarıda sayılmış türlerin bazılarına ait alt türler olarak tanınmaktadırlar Bakınız GRIN sınıflandırma veri tabanı.

Fragariaya benzerlikler gösteren yalancı çilek ve kısır çilek, Potentilla cinsine dahil olan türlerdir. ingilizcede strawberry tree çilek ağacı, Türkçede ise koca yemiş olarak adlandırılan ve meyvesi de yalancı çilek meyvesiyle benzerlik gösteren Arbutus unedo ise tamamen başka bir familyanın, fundagiller Ericaceae familyasının üyesidir.

çilek yetiştiriciliği Üzümsü meyveler grubuna giren türlerden en önemlisidir. çilek meyvesi gerçek bir meyve olmayıp yenen kısmı 40-60 kadar pistilin birleştiği çiçek tablasıdır.

çilek yüzeysel kök yapan otsu bir bitkidir. Kökler iyi drene edillmiş süzek topraklarda 60-70 cm ye kadar iner. Ağır topraklarda ise kökler yatay büyür.

çileğin kök gövdesi ya da taç kısmı çok kısalmış bir gövdedir çilek yaprakları 2/5 düzeninde spiral olarak dizilmiştir. ilkbaharda havalar ısınınca patlayan embriyonik yapraklar 2-3 hafta sonra tam büyüklüğe erişir. Her yaprağın 1-3 ay ömrü vardır.

Kollar stolonlar yaz boyunca yeni yaprakların koltuklarındaki tomurcuklarından oluşarak gelişirler çilekte çiçekler salkım şeklindedir. Buna değişmiş gövde de denilebilir. çilekte, iyi tozlanma gereklidir. iyi tozlanmamış meyvelerde şekil bozukluğu olur. Tozlanmadan sonra meyve genelde 30-35 günde olgunlaşır.

çileğin gün uzunluğuna duyarlılığı çilekte kısa günde çiçek gözleri, uzun günde kol gelişimi olur. Bu sebeple çilekte verim ile gün uzunluğu ilişkilidir. Bu sebeple bir bölgeye uyan çeşit diğer bölgeye uymayabilir çiçek gözü oluşumunda gün uzunluğu ile sıcaklık ilişkisi ve çeşit özelliği bağlantılıdır.
Google'da sayfamıza destek olmak için (G+1) tuşuna basınız.

Tags - Face Twi
Yorum Yok, İlk Yorum Ekleyen Siz olun!
Arama