Üyelik Girişi eğer ilk gelişiniz ise, Üye Olunuz!
>  Anasayfa > Forum > Müzik > Türkçe Şarkı Sözleri > atesten gömlek sagapo kajmer
>  Forum
Moderatör: Onur
RSSReply
atesten gömlek sagapo kajmer
YazarMetin
Onur
Onur Özyürek
Avatar

Mesajlar: 722
Katkılar: 2408

Cinsiyet: _MALE_
Online: Hayır
Tarih: 03/08/2009 19:57
atesten gömlek sagapo kajmer
#post3701
Sagopa Kajmer - Ateþten Gömlek

Benim bir sýrrým var açýklanmayacak kadar sýr
Bundan çýkar hýr
Patlamalar vuku bulur, dert kahýr.
Sýrdan geçer dilim olsa hali der diken.
Bilmez bilen râdaan olur ben ve diken.
Ya söylersen kim anlar? Söylemezsen baðlar gamlardan aðlar. Bu yýpranýþla daðýlýr bütün.
Doymaz SAG0 yakar tütün.
Ýçindeyim oyunun büsbütün.
Hayatýma musallat oldu þöhret,ün.
Karýþtý yarýným, bitti dün. Tedirgin bugün
Topla, çýkar nedir sonuç? Her kýyasla dilime deðer.
Býçaða ait keskin uç. Kimdir suçlu, kimde suç?
Öylesine kibirli ki biber yakmadan býrakmaz rahat.
Yarasý aðýr dilimin bulamýyorum kapatacak bant!
Üzerime gelin bakýn dinamit baðlý gövdeme.
Yaklaþaný uçurum uçurtma misali pimden iplerle.
Fesatlar kapýma vardýlar ellerinde güllerle.
Ýþlerine gelmediðinde saldýrdýlar ayný güllerin dikenleriyle! Vurdular siyah güllelerle

Nakarat x2

Giy ateþten gömlekleri bir bir yansýn üzerin!
Ve dahi kýr topraktan çömlekleri zaten tedirgin halim (Ve dahi)
Bir benim bir bendim ve bir kendim ortadayým
Bitmez derdim bu hal beni yer bitirir bildim�


Aklýma gelen baþýma geldi.
Baþým yarýldý, aþým soðudu, yine iþtahsýzlýk elinde oyuncak etti açlýðýmý.
Artýk kartopu oynamak istemiyorum ellerim dondu.
Türlü saklambaç oyunlarýndan gözlerim yoruldu.
Nerdesiniz güven abideleri (he) cesaret haylazlarý? Gösterin bana altmýþikiden tavþan yapan hokkabazlarý. Belirleyin karþýmda durabilecek tüm küfürbazlarý.
Demirden mýzraplarla kýrdým sazlarý.
Deþtim böðrümden kýyamadýðým hazlarý. Verin bana yazlarý Ýlahi merhamet sarayý; Ya Hannan! Sensin Rana, sensin Mana, sensin Rahman, sensin Canan!
Ruhum iþgalden kurtulmaz, vatan infilak eder alev ateþ volkan, hislerim kýrýk var. Püskürüyor üzerime lav! Kývýlcým korlar! Elimdeki bir avuç dolusu su ile sönmez bu yangýnlar.
Ben bir sýrra sahibim, hayat uykusuna yatmýþ.
Ben çok dosta sahiptim, güvensizlik içine batmýþ.
Þahit oldum birileri mutluluðu parayla kapmýþ!..

Nakarat x2

Giy ateþten gömlekleri bir bir yansýn üzerin!
Ve dahi kýr topraktan çömlekleri zaten tedirgin halim (Ve dahi)
Bir benimdir bendim ve bir kendim ortadayým
Bitmez derdim bu hal beni yer bitirir bildim

ateþten gömlekler,
topraktan çömlekler,
ne maymundan geldin,
ne de seni getirdi leylekler,
sagoya kulak ver...!!!
(sagoya kulak ver) x2
Düzeltildi: 03/08/2009 19:58
Türk Oguz begleri, bodun eşidiŋ. Üze teŋri basmasar, asra yer telinmeser, Türk bodun iliŋin törüŋin kim artatı udaçı erdi? Smile
Delete Edit Quote
 
aydemir
Caylak Uye
Avatar

Mesajlar: 5
Katkılar: 5

Cinsiyet: _NEUTRAL_
Online: Hayır
Tarih: 02/05/2018 19:37
Re: atesten gömlek sagapo kajmer
#post5036
Benim bir sırrım var açıklanmayacak kadar sır ....
Bundan çıkar hır
Patlamalar vuku bulur, dert kahır.
Sırdan geçen dilim olsa hale değer diken.
Bilmez bilen nadan olur ben ve diken.
Ya söylersem kim anlar? Söylemezsem bağlar gamlardan ağlar. Bu yıpranışla dağılır bütün.
Doymaz SAG0 yakar tütün.
İçindeyim oyunun büsbütün.
Hayatıma musallat oldu şöhret,ün.
Karıştı yarınım, bitti dün. Tedirgin bugün
Topla, çıkar nedir sonuç? Her kıyasla dilime değer.
Bıçağa ait keskin uç. Kimdir suçlu, kimde suç?
Öylesine kibirli ki biber yakmadan bırakmaz rahat.
Yarası ağır dilimin bulamıyorum kapatacak bant!
Üzerime gelin bakın dinamit bağlı gövdeme.
Yaklaşanı uçurum uçurtma misali pimden iplerle.
Fesatlar kapıma vardılar ellerinde güllerle.
İşlerine gelmediğinde saldırdılar aynı güllerin dikenleriyle! Vurdular siyah güllelerle

Nakarat x2

Giy ateşten gömlekleri bir bir yansın üzerin!
Ve dahi kır topraktan çömlekleri zaten tedirgin halim (Ve dahi)
Bir benim bir bendim ve bir kendim ortadayım
Bitmez derdim bu hal beni yer bitirir bildim


Aklıma gelen başıma geldi.

Başım yarıldı, aşım soğudu, yine iştahsızlık elinde oyuncak etti açlığımı.
Artık kartopu oynamak istemiyorum ellerim dondu.
Türlü saklambaç oyunlarından gözlerim yoruldu.
Nerdesiniz güven abideleri (he) cesaret haylazları? Gösterin bana altmışikiden tavşan yapan hokkabazları. Belirleyin karşımda durabilecek tüm küfürbazları.
Demirden mızraplarla kırdım sazları.
Deştim böğrümden kıyamadığım hazları. Verin bana yazları İlahi merhamet sarayı; Ya Hannan! Sensin Rana, sensin Mana, sensin Rahman, sensin Canan!
Ruhum işgalden kurtulmaz, vatan infilak eder alev ateş volkan, hislerim kırık var. Püskürüyor üzerime lav! Kıvılcım korlar! Elimdeki bir avuç dolusu su ile sönmez bu yangınlar.
Ben bir sırra sahibim, hayat uykusuna yatmış.
Ben çok dosta sahiptim, güvensizlik içine batmış.
Şahit olduğum birileri mutluluğu parayla kapmış!..

Nakarat x2

Giy ateşten gömlekleri bir bir yansın üzerin!
Ve dahi kır topraktan çömlekleri zaten tedirgin halim (Ve dahi)
Bir benimdir bendim ve bir kendim ortadayım
Bitmez derdim bu hal beni yer bitirir bildim

Ateşten gömlekler,
Topraktan çömlekler,
Ne maymundan geldin,
Ne de seni getirdi leylekler,
Sagoya kulak ver...!!!

(Sagoya kulak ver) x2
Delete Edit Quote
 
Reply
Arama
Takvim
Mayıs 2018
P S Ç P C C P
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
wWw.Aybilgi.NeT Bilgi paylasim sitesi